หน้าแรก

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา

โปรดส่งปัญหาการเข้าใช้งานระบบ IT ของโรงเรียน เช่น ลืมรหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบ Meet หรือ Classroom ไม่ได้ เป็นต้น
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้า Line ของฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและจะได้รับติดต่อกลับภายใน 2 ชั่วโมง (ทุกวันทำการ 08:00-18:00 น.)

  โรงเรียนสิริรัตนาธร

  สถานศึกษาแห่งอนาคต

  โรงเรียนสิริรัตนาธร
  47 ซ.อุดมสุข 30 ถนนสุขุมวิท 103
  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

  02-396-1984